Membros

Adriano Azevedo Gomes de León - Lattes
Alberto Ricardo Pessoa - Lattes
Ana Lucia de Godoy Pinheiro - Lattes
Ana Montoia - Lattes
Derek Warwick da Silva Tavares - Lattes
Edmilson Gomes da Silva Junior - Lattes
Florian Grote - Lattes
Francisco Romero Ripó Neto - Lattes
Gilvanildo Oliveira Avelino - Lattes
Luzia Margareth Rago - Lattes
Mauro Marolla Filho - Lattes
Susel Oliveira da Rosa - Lattes
Tiago Bernardon de Oliveira - Lattes
Wilson Rodrigues dos Santos Filho - Lattes